Без категория

Декларация против идеологията на „Руския свят“ (Руский мир)

Published on: март 13, 2022
Total views: 610
Readers' rating:
0
(0)
Reading Time: 27 minutes

“За мира на целия свят, за благопреуспяване на светите Божии църкви и единението им на Господа да се помилим.”
(Божествена Литургия)

Руското нахлуване в Украйна на 24 февруари 2022 г. е историческа заплаха срещу народ с православни християнски традиции. Още по-обезпокоително за православните вярващи е, че висшата йерархия на Руската православна църква отказва да признае това нашествие, а вместо това издава неясни изявления за необходимостта от мир в светлината на „събитията“ и „военните действия“ в Украйна, като същевременно подчертава братския характер на украинския и руския народ като част от „Светата Рус“; докато обвинява за военните действия злия „Запад“ и дори насочва общностите си да се молят по начин, който активно насърчава враждебността.

Подкрепата на мнозина от йерарсите на Московската патриаршия за войната на президента Владимир Путин срещу Украйна се корени в една форма на православен етнофилетистки религиозен фундаментализъм, който е тоталитарен по своя характер и се нарича „Руски свят“. Това е фалшиво учение, което привлича мнозина в средата на Православната църква и дори е възприето от крайната десница и католическите и протестантските фундаменталисти.

В речите на президента Владимир Путин и Московския патриарх Кирил (Гундяев) (Московска патриаршия) през последните 20 години многократно се споменава и се развива руската световна идеология. През 2014 г., когато Русия анексира Крим и започна опосредствена война в региона на Донбас в Украйна, чак до началото на тоталната война срещу Украйна и след това, Путин и патриарх Кирил използват руската световна идеология като основно оправдание за инвазията. Въпросното учение гласи, че съществува транснационална руска сфера или цивилизация, наречена Свещена Русия или Светата Рус, която включва Русия, Украйна и Беларус (а понякога и Молдова и Казахстан), както и етнически руснаци и рускоговорящи хора по целия свят. Според това учение този „руски свят“ има общ политически център (Москва), общ духовен център (Киев като „майка на всички руси“), общ език (руски), обща църква (Руската православна църква, Московската патриаршия) и общ патриарх (Московския патриарх), който работи в „симфония“ (съгласие) с общия президент/национален лидер (Путин), за да управлява този руски свят, както и да поддържа обща отличителна духовност, морал и култура.

Срещу този „руски свят“ (така гласи учението) се изправя корумпираният Запад, начело със Съединените щати и западноевропейските държави, които са капитулирали пред „либерализма“, „глобализацията“, „християнофобията“, „правата на хомосексуалните хора“, насърчавани в гей парадите, и „войнстващия секуларизъм“. Над и срещу Запада и онези православни, които са изпаднали в схизма и заблуда (като Вселенския патриарх Вартоломей и други подкрепящи го поместни православни църкви), стои Московската патриаршия, заедно с Владимир Путин, като истински защитници на православното учение, което те разглеждат от гледна точка на традиционния морал, строгото и негъвкаво разбиране на традицията и почитането на Светата Русия.

След интронизацията на патриарх Кирил на московски престол през 2009 г. водещите фигури на Московската патриаршия, както и говорителите на руската държава, непрекъснато се позовават на тези принципи, за да осуетят богословската основа на православното единство. Принципът на етническата организация на Църквата е осъден на Константинополския събор през 1872 г. Лъжливото учение на етнофилетизма е в основата на идеологията на „руския свят“. Ако приемем тези лъжливи принципи за валидни, тогава Православната църква престава да бъде Църква на Евангелието на Иисус Христос, на апостолите, на Никео-Константинополския символ на вярата, на Вселенските събори и на отците на Църквата. Всъщност по този начин единството става невъзможно.

Ето защо ние отхвърляме ереста на „руския свят“ и срамните действия на руското правителство като дълбоко неправославни, нехристиянски и насочени срещу човечеството, което е призвано да бъде „оправдано… осветено… и умито в името на нашия Господ Иисус Христос и чрез Духа Божий“ (Тайнство на кръщението).   Тези действия са водели до подпалване на война срещу Украйна, произтичащи от това противно и неоправдано учение със съдействието на Руската православна църква. Както Русия е нахлула в Украйна, така и Московската патриаршия на патриарх Кирил е нахлула в Православната църква, например в Африка, предизвиквайки разделение и раздори, с неизброими жертви не само телесни, но и душевни, застрашавайки спасението на вярващите.

С оглед на учението за „руския свят“, което опустошава и разделя Църквата, ние сме вдъхновени от Евангелието на нашия Господ Иисус Христос и от Свещеното Предание на Неговото живо тяло, Православната църква, да провъзгласим и да изповядваме следните истини:

1. “Моето царство не е от тоя свят: ако беше царството Ми от тоя свят, Моите слуги щяха да се борят, за да не бъда предаден на иудеите; но сега царството Ми не е оттук.” (Иоан 18:36).

Ние потвърждаваме, че божествената цел и завършек на историята, нейният телос (цел-край), е идването на Царството на нашия Господ Иисус Христос, Царство на правда, мир и радост в Светия Дух, Царство, потвърдено от Свещеното Писание, както авторитетно се тълкува от Отците. Това е Царството, в което участваме чрез предвкусване по време на всяка Света Литургия: “Благословено е Царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков.!” (Божествена Литургия). Това Царство е единствената основа и авторитет за православните, а също и за всички християни. За православието като Тяло на Живия Христос няма отделен източник на откровение, основа за общност, общество, държава, право, лична идентичност и учение, освен онова, което се открива в, през и чрез нашия Господ Иисус Христос и Духа Божий.

Затова ние осъждаме като неправославно и отхвърляме всяко учение, което се опитва да замени Царството божие, видяно от пророците, провъзгласено и открито от Христос, преподадено от апостолите, прието като мъдрост от Църквата, изложено като учение от Отците и преживяно във всяка Света Литургия, с царство от този свят, било то Свещена Русия, Свещена Византия или което и да е друго земно царство, като по този начин заграбва властта на самия Христос да предаде царството Богу и Отцу (I Коринтяни 15:24), и отрича Божията сила да отрие всяка сълза от всяко око (Откровение 21:4). Твърдо осъждаме всяка форма на теология, която отрича факта, че християните са преселници и бежанци в този свят (Евреите 13:14),  тоест факта, че „нашето живелище е на небесата, отдето очакваме и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа,“ (Филипяни 3:20), и че Християните „обитават собствената си родина, но като пришълци. Участвуват във всичко като граждани, но страдат като чужденци; всяка чужда родина е тяхна и всяка родина – чужда“ (Послание до Диогнет, 5).

2. „Отдайте, прочее, кесаревото кесарю, а Божието Богу.“ (Матей 22:21)

Ние потвърждаваме, че в очакване на окончателния триумф на Божието царство признаваме единствената и върховната власт на нашия Господ Иисус Христос. В тази епоха земните владетели осигуряват мир, за да може Божият народ да живее „мирен живот в пълно благочестие и чистота“ (Божествена Литургия). И все пак няма нация, държава или ред в човешкия живот, които да имат по-големи претенции към нас от Иисус Христос, понеже в името Му трябва „да преклони колене всичко небесно, земно и подземно“ (Филипяни 2:10).

Затова ние осъждаме като неправославно и отхвърляме всяко учение, което би подчинило Божието царство, проявено в Едната свята Божия църква, на всяко друго царство на този свят, търсещо други църковни или светски господари за да ни оправдаят и изкупят. Ние категорично отхвърляме всички форми на управление, които обожествяват държавата (теокрация) и поглъщат Църквата, лишавайки я от свободата да застава пророчески срещу всяка несправедливост. Също така изобличаваме всички онези, които утвърждават цезаропапизма, като заменят крайното си послушание към разпнатия и възкръснал Господ с това на всеки владетел, уплъномощен с правомощия и претендиращ да бъде Божий помазаник, независимо дали е известен с титлата „Цезар“, „Император“, „Цар“ или „Президент“.

3. “Няма вече иудеин, ни елин; няма роб, ни свободник; няма мъжки пол, ни женски; защото всички вие едно сте в Христа Иисуса..” (Галатяни 3:28).

Ние потвърждаваме че разделянето на човечеството на групи въз основа на раса, религия, език, етническа принадлежност или друга второстепенна характеристика на човешкото съществуване е признак на този несъвършен и грешен свят, който, следвайки патристичната традиция, се отличава от „различията на плътта“. (Св. Григорий Назиански, Слово VII, 23). Утвърждаването на надмощие на една група над другите зло отличаващо се такива разделения, които са в пълно противоречие с Евангелието, където всички са в единство и равни в Христос, всички трябва да отговарят пред Него за действията си и всички имат достъп до Неговата любов и прошка, не като членове на определени социални или етнически групи, а като хора, сътворени по Божи образ и Божие подобие (Битие 1:26).

Ето защо осъждаме като неправославно и отхвърляме всячко учение, което приписва божествено утвърждаване или авторитет, особена святост или чистота на някоя местна, национална или етническа идентичност, или отличава някоя конкретна култура като специална или богоустановена, независимо дали тя е гръцка, румънска, руска украинска или друга.

4. „Слушали сте, че бе казано: „обичай ближния си, и мрази врага си“. Аз пък ви казвам: обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви проклинат, добро правете на ония, които ви мразят, и молете се за ония, които ви обиждат и гонят, а да бъдете синове на вашия Отец Небесен.“ (Матей 5:43-45)

Поледвайки заповедта на нашия Господ, ние потвърждаваме, че както заявява свети Силуан Атонски, „Божията благодат не е в човека, който не обича враговете си“ и, че не можем да познаем мира, докато не обичаме враговете си. В този смисъл воденето на война представлява крайният провал на Христовия закон за любовта.

Затова ние осъждаме като неправославно и отхвърляме всяко учение, което насърчава разделението, недоверието, омразата и насилието между народи, религии, конфесии, нации или държави. Освен това осъждаме като неправославно и отхвърляме всяко учение, което демонизира или насърчава заклеймяването на онези, които държавата или обществото смятат за „други“, включително чужденци, политически и религиозни инакомислещи и други заклеймени социални малцинства. Ние отхвърляме всяко манихейско и гностическо разделение, което издигa святата православна източна култура и православните народи над унизения и неморалния „Запад“. Особено порочно е да се осъждат други народи чрез специални литургични прошения на Църквата, като се издигат членовете на Православната църква и нейните култури като духовно осветени в сравнение с плътските, светски „инославни“.

5. „Идете и се научете, що значи: „милост искам, а не жертва.“ Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.“ (Матей 9:13; срв. Осия 6:6 и Исая 1:11-17).

Ние потвърждаваме, чеХристос ни призовава да проявяваме лична и общностна благотворителност към бедните, гладните, бездомните, бежанците, мигрантите, болните и стадащите и нуждаещите се. Ако отхвърлим призива на ближния си, ако вместо бием и ограбваме, и го оставяме да страда и да умира по пътя (Притчата за добрия самарянин, Лука 10:25-37), тогава ние не сме в Христовата любов и не сме до пътя към Божието царство, а напротив превърнали сме във врагове на Христос и Неговата Църквата. Призвани сме не само да се молим за мир, но и активно и пророчески да се изправяме и да осъждаме несправедливостта, да постигаме мира дори с цената на живота си. „Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии.“ (Матей 5:9). Принасянето на жертвата на литургията и молитвата при отказ да се действа жертвено представлява жертва за осъждане в противоречие с това, което се принася в Христос (Матей 5:22-26 и I Коринтяни 11:27-32).

Ето защо ние осъждаме като неправославно и отхвърляме всяко насърчаване на духовния „квиетизъм“ сред вярващите и клира на Църквата – от най-високопоставения патриарх до най-скромния мирянин. Укоряваме онези, които се молят за мир, но не успяват активно да го постигнат, било то от страх или от липса на вяра.

6. „Тогава Иисус казваше на повярвалите в Него иудеи: ако вие пребъдете в словото Ми, наистина сте Мои ученици, и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни.“ (Иоан 8:31-32).

Ние потвърждаваме, че Иисус призовава учениците си не само да знаят истината, но и да я изказват:“но думата ви да бъде: да, да; не, не; а каквото е повече от това, то е от лукавия.“ (Матей 5:37). Пълнобамащабната инвазия на втората по големина военна сила в света срещу съседна държава не е просто „специална военна операция“, „събития“, „конфликт“ или друг евфемизъм, избран, за да се отрече реалността на ситуацията. Всъщност, това е пълномащабна военна инвазия, която вече е довела до многобройни жертви сред цивилното население и военните, до насилствено прекъсване на живота на над четиридесет и четири милиона души и до разселването и изселването на над два милиона души (до 13 март 2022 г.).

Затова ние осъждаме като неправославно и отхвърлявме всяко учение или действие, което отказва да изкаже истината или активно потиска истината относно злините, които се извършват срещу Христовото евангелието в Украйна. Ние напълно осъждаме всяко говорене за „братоубийствена война“, „повторение на греха на Каин, който е убил собствения си брат от завист“, ако то не признава изрично убийственото намерение и вината на едната страна над другата (Откровение 3:15-16).

Ние заявяваме, че истините, които сме потвърдили, и грешките, които сме осъдили като неправославни и сме отхвърлили, се основават на Христовото евангелие и на Свещеното Предание на православната християнска вяра. Призоваваме всички, които приемат тази декларация, да се съобразяват с тези богословски принципи в решенията си относно църковната политика. Умоляваме всички, които тази декларация засяга, да се върнат към „единството на духа чрез връзките на мира“ (Ефесяни 4:3).  

Дата:13 Март, 2022 г., Неделя Православна


Ако желаете да подпишете и да подкрепите тази декларация, моля, последвайте следната връзка:  https://forms.gle/uCBo8YVhTupjafoA6 и добавите името ви

Списъкът с подпите се актуализира автоматично тук https://bit.ly/3MOq0Le поне веднъж дневно подписите ще се актуализирата и на уебстраницата на декларацията

Имена (15 Март 2022):

Dr. Theofilos Abatzidis Volos Academy Greece

2 . Revd. Dr. Christophe D’Aloisio Institut Orthodoxe Saint-Jean-le-Théologien & Université catholique de Louvain Brussels, Belgium

3 . V. Revd. Robert M. Arida   Boston, MA, USA

4 . Dr. Antoine Arjakovsky Collège des Bernardins Paris, France

5 . Prof. Susan Ashbrook Harvey Brown University RI, USA

6 . Dr. Nikolaos Asproulis Volos Academy Greece

7 . V. Revd. John Behr University of Aberdeen UK

8 . Dr. Ionut Biliuta Gh. Sincai Institute, Romanian Academy Romania

9 . Dr. Lori Branch University of Iowa IA, USA

10 . Revd. Dr. Radu Bordeianu Duquesne University Pittsburgh, PA, USA

11 . Revd. Dr. Ciprian Burlacioiu University of Munich Germany

12 .   Sergei Chapnin Artos Fellowship Moscow, Russia

13 . Revd. Dr. John Chryssavgis Sydney College of Divinity Australia

14 . Editor in chief Jordan Georgiev Doxologia Infonews (Website for international church and religious news) Bulgaria

15 . Editor Alexander Angelov Doxologia Infonews (website for international church and religious news) Bulgaria

16 . Dr. Helen Creticos Theodoropoulos   Chicago, IL, USA

17 . M.S., M.A. Nayla Debs   France/Lebanon

18 . Prof. George E. Demacopoulos Fordham University New York, NY, USA

19 . Revd. Dr. Nicholas Denysenko Valparaiso University IN, USA

20 . Dr. Philip Dorroll Wofford College SC, USA

21 . M.Sc Costis Drygianakis Volos Academy Greece

22 . Revd. Dr. Brandon Gallaher University of Exeter UK

23 . Dr. Grant White Sankt Ignatios College, Stockholm School of Theology Stockholm, Sweden

24 . Prof. Paul Gavrilyuk Founding President, International Orthodox Theological Association, St. Thomas University MN, USA

25 .   Peter Bylen   United States

26 . Dr. Tamara Grdzelidze Ilia State University Tbilisi, Georgia

27 . Doctoral Student John Monaco Duquesne University Pittsburgh, PA (USA)

28 . Retired Anastasios Gounaris Formerly of Greek Orthodox Archdiocese of America Chania, Crete, Greece

29 . Professor Tatiana Pronina Leningrad State University Pushkin St. Petersburg, Russia.

30 . Rev. Dr. Perry Hamalis North Central College Naperville, IL, USA

31 . Ms Olga Kariatlis   Australia

32 . Dr. David Bentley Hart University of Notre Dame IN, USA

33 . MA Nina Dippon Dippon   Colorado Springs, CO

34 . Prof. Dr. Georgi Kapriev St. Кliment Ohridski University Sofia, Bulgaria

35 . Archim. Prof. Cyril Hovorun Stockholm School of Theology Sweden

36 . V. Revd. Dr. John A. Jillions Institute for Orthodox Christian Studies Cambridge, UK

37 . Dr. Pantelis Kalaitzidis Volos Academy Greece

38 . Prof. Christos Karakolis National and Kapodistrian University of Athens Greece

39 . Prof. Dr. Assaad Elias Kattan University of Münster Germany/Lebanon

40 . Dr. Lisa Holsberg Fordham University New York

41 . Dr. Nikos Kouremenos Volos Academy Greece

42 . Prof. Paul Ladouceur Trinity College, University of Toronto ON, Canada

43 . Dr. Sr. Vassa Larin Coffee with Sister Vassa Catechetical Programs Vienna, Austria

44 .   Mika Peltola   Finland

45 . Dr. Lucian N. Leustean Aston University Birmingham, UK

46 .   Inga Leonova The Wheel Boston, MA, USA

47 .   James L.M. Bloodworth   United States

48 . M.A. Elijah John McKnight Orthodox Church in America United States

49 .   Olga Lossky-Laham   Paris, France

50 .   Daniel Lossky Institut Orthodoxe Saint-Jean-le-Théologien Brussels, Belgium

51 . Lecturer Roger Coresciuc Faculty of Theology „Dumitru Staniloae“ Romania

52 . V. Revd. Prof. Andrew Louth Durham University, UK and St Irenaeus Orthodox Theological Institute, Radbout University, Nijmegen Netherlands

53 . Prof. Vasilios Makrides University of Erfurt Germany

54 . Dr. Ina Merdjanova Trinity College Dublin Ireland

55 . Prof. Paul Micevych University of California Los Angeles CA, USA

56 . Dr. Alexandra de Moffarts Institut Orthodoxe Saint-Jean-le-Théologien Brussels, Belgium

57 . PhD Universite de Paris IV-Sorbonne Teodor Baconschi Romanian MFA Bucharest Romania

58 . Prof. Dimitrios Moschos National and Kapodistrian University of Athens Greece

59 . Dr. Hermina Nedelescu Scripps Research CA, USA

60 . Prof. Michael Ossorgin Fordham University New York, NY, USA

61 . Dr. Paul Meyendorff St Vladimir’s Orthodox Theological Seminary NY, USA

62 . V. Revd. Prof. Michael Plekon The City University of New York – Baruch College NY, USA

63 . Dr. Ashley Purpura Purdue University IN, USA

64 . Dr. Teva Regule President, Orthodox Theological Society of America USA

65 . V. Revd. Richard René University of Toronto ON, Canada

66 . Prof. Svetoslav Riboloff Sofia University „St. Kliment of Ochrid“ Bulgaria

67 . Dr. Sarah Riccardi-Swartz Arizona State University AZ, USA

68 . Revd. Dr. Anthony Roeber St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary New York, NY, USA

69 . Dr. Robert Saler Christian Theological Seminary Indianapolis, IN, USA

70 . Prof. Kerry P. C. San Chirico Villanova University PA, USA

71 . Deacon Ron Boyer www.gci.org U.S.A.

72 . Prof. Stephen J. Shoemaker University of Oregon Eugene, OR, USA

73 . Dr. Constantin Sigov National University of Kyiv-Mohyla Academy and “Dukh i Litera” [Spirit and Letter] Research and Publishing Association Kyiv, Ukraine

74 . Dr. Cyrille Sollogoub Institut Orthodoxe Saint-Jean-le-Théologien Brussels, Belgium

75 . Prof. Katerina Tsalampouni Aristotle University of Thessaloniki Greece

76 . Captain Alexander N. Soukhanov   United States of America

77 . Prof. Lucian Turcescu Concordia University Montreal, QC, Canada

78 . M.Th Georgios Vlantis Volos Academy Greece/Germany

79 . Dr. Nicolae Roddy Creighton University USA

80 . Dr. Katherine Kelaidis   USA

81 . Archim. PhD Anton C. Vrame Holy Cross Greek Orthodox School of Theology MA, USA

82 . Prof. Gayle Woloschak Northwestern University Chicago, IL, USA

83 .   Diane Beck All Saints of North America Orthodox Church Albuquerque, NM, USA

84 . Dr. Nathaniel Wood Fordham University New York, NY, USA

85 . Revd. Dr. Victor Yudin   Leuven, Belgium

86 . MDiv Orthodox Theology John Heropoulos   USA

87 . Dr Sebastian Brock Oriental Institute, Oxford University UK

88 .   Katie Cokinos   Saugerties, New York, USA

89 .   Lars Ahlbäck   Finland

90 . Prof. Nicholas Sooy Fordham University NY, USA

91 . REVEREND PROTOPRESBYTER ROBERT ATHAS METROPOLIS OF BOSTON BROOKLINE, MASSACHUSETTS

92 . Prof. Luis Salés Scripps College Claremont, California

93 . Dr. Jane Yank   United States

94 . (Rev) Dr Reijnen Anne Marie Theologicum ( Institut Catholique de Paris) / Paris ( France)

95 . Professor Petr Kratochvíl Sciences Po Paris

96 . Dr. Dimitrios Keramidas Center for Ecumenical, Missiological and Environmental Studies „Metropolitan Panteleimon Papageorgiou“ (CEMES) Rome, Italy

97 .   Hratsch Sarkissian   Armenia

98 . Dr. Dimitrios Baltas Athens Greece

99 . Doctor Anna Meyendorff   Washington, DC

100 .   David Kinasevych   Canada

101 . Professor of English Scott Cairns Seattle Pacific University USA

102 . Rev. Dr Athanasius McVay Chair of Ukrainian Studies, University of Toronto Edmonton, Alberta

103 .   Mykola Osypenko University of Fribourg Switzerland

104 . Revd Dr Andreas Andreopoulos University of Winchester United Kingdom

105 . Mr. Nektarios Cooper N/A Cave Spring, GA, USA

106 . V. Rev’d Dr. Cyprian Robert Hutcheon McGill University, Montreal (retired) Canada

107 . Dr. Daniel F. Stramara, Jr. Rockhurst University Kansas City, MO USA

108 .   Kristjan Otsmann   Estonia

109 . Professor Emeritus Daniel J. Sahas University of Waterloo Waterloo, Ontario CANADA

110 . Professor Torstein Theodor Tollefsen University of Oslo Norway

111 . Associate Professor Nicolae Turcan Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca

112 . Theologian Vasiliki Giannoutaki Volos Academy Greece

113 . Mr. Staasi Heropoulos   USA

114 . Rev Dr Geoffrey Ready Orthodox School of Theology at Trinity College, University of Toronto Toronto, Canada

115 . MA Theology Ruth Nares   UK

116 . The Ignacio Ellacuria Chair of Catholic Social Thought Peter Phan Georgetown University USA

117 . Prof.Dr. Hille Haker Loyola University Chicago USA

118 . Professor Charles Lock University of Copenhagen Denmark

119 . Dr Viorel Coman KU Leuven Belgium

120 . Lecturer David Goodin McGill University Montreal

121 . Dr. Candace Hetzner Boston College Boston

122 . Dr. Fellow. Dr. Christina Nellist Oxford Centre for Animal Ethics London, UK

123 . Dr. Alexei Bodrov   Moscow, Russia

124 .   Cécile Joris   Belgium

125 . Dr. Cergan Daniel Bucharest University Romania

126 . The Rev. C. Brent Hoy-Bianchi ELCA Reno, Nevada, USA

127 . Private citizen Michael Żurowski none Warsaw, Poland

128 . Associate Professor Kyriakos Kalaitzidis University of Ioannina Greece

129 . Assoc. Prof. Athanasios Papathanasiou Highest Ecclesiastical Academy of Athens Greece

130 .   Colin Justin Grimmond   Windsor, Ontario, Canada

131 . Professor Joseph Famerée Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve) Belgium

132 . Rev. Bohdan Hladio Toronto School of Theology Toronto

133 . Rev. Archdeacon Vsevolod Borzakovsky Member Archdiocesan Council – Archdiocese of Western Europe Rome

134 .   Metropolitan of Nigeria Alexander Gianniris Patriarchate of Alexandria and all Africa Nigeria

135 . Assistant Professor Theodor Avramov Sofia University “St. Kliment of Ochrid” Bulgaria

136 . Doctor in Theology de Saint Chamas Loys Studium Notre-Dame de Vie France

137 . Dr Vitalii Tkachuk City Museum „Spiritual Treasures of Ukraine“ Ukraine

138 .   Archimandrite Alexis Milyutin Métropole Orthodoxe en France ( PO). Vicariat de St Marie et St Alexis d’Ugine France

139 .   Margaret Klarer St.Anthony Orthodox Church in Bergenfield NJ Jersey USA United States of America

140 .   Aleksandar Miljkovic   London

141 . Doctor Isaia Gazzola Theologicum – Institut catholique de Paris Paris

142 .   Richard Crook   Jackson, NH USA

143 . Dr. jur. Diogenis Karagiannakidis None Thessaloniki – Greece

144 . Revd. Dr. Mark Roosien Yale Institute of Sacred Music CT, USA

145 .   Christian A. Schwarz NCD International Emmelsbüll, Germany

146 . Miss Susan Parkinson Bachelder Trinity Episcopal Church Lenox, Ma.

147 . Prof. Nathan Dinneen Rochester Institute of Technology Rochester, New York, USA

148 . DESS Droit public Javanni Jean Retired PARIS

149 . Dr. and Mrs. Raymond and Irene Benton Loyola Iniversity Chicago Chicago, Illinois, USA

150 . Professor Antoine Courban Higher Education Council LEBANON

151 . Dr Nadia Delicata Faculty of Theology, University of Malta Malta

152 . Dr Tornike Metreveli Lund Universitz Sweden

153 . Mr. Michael Koulos   NAPERVILLE, IL USA

154 .   Basil Lourié Scrinium. Journal of Patrology and Critical Hagiography Russia

155 .   Sîrghi Ana-Maria   Bucharest, Romania

156 .   Mykola Osypenko University of Fribourg Switzerland

157 . Assistant Professor Stavros Yangazoglou National and Kapodistrian University of Athens, Greece Athens

158 . Dr. Georgios Basioudis   Germany

159 . Dr Deirdre Good Stevenson School of Ministry Harrisburg, PA

160 . Professor Daniel Struve Paris Cité University Paris, France

161 .   Rossitza Osthus   Bochum, Germany

162 . Msc, Teacher of Theology Leonidas Telios Lykeum of Larissa Larissa Greece

163 . LMSW Demetra DeFeo Fordham University United States

164 . Dr. Ioannis Kaminis Sofia University „St. Kliment Ohridski“ Sofia

165 . Prof. Dr. Norbert Hintersteiner Westfälische Wilhelms Universität Münster Germany

166 . Dr. Dominika Kurek-Chomycz Liverpool Hope University UK

167 .   Hugh Allen Orthodox Parish of the Holy Prophet Elias Exeter

168 . PhD. Petr Jandejsek Charles University Prague Czech Republic

169 . Prof..dr. Didier Pollefeyt Faculty of Theology and Religious Studies KU Leuven Belgium

170 . Professor Gregory Bloomquist Faculty of Theology of Saint Paul University Canada

171 . Ph.D. Mary Jane Maxwell USAID Washington DC

172 . Professor Lyle Mook University of Rhode Island Kingston, RI, USA

173 . Professor Anne Vandenhoeck KU Leuven Belgium

174 . Prof. Dr. Reimund Bieringer Katholieke Universiteit Leuven Belgium

175 .   Rod Miller-Boyer   Landers

176 . Layperson Deborah (Malacky) Belonick graduate of St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary, USA Warren, OH

177 .   George Bedrin   United States

178 . Dr. Adjunct Professor, Retired William Samsonoff SUNY Albany School of Public Health USA

179 . Dr. Will Cohen University of Scranton U.S.

180 .   Tony Chakar   Beirut, Lebanon

181 . Dr Patrick Hampshire FRSA United Kingdom

182 . The Very Rev. Dr. Michael Sniffen Cathedral of the Incarnation Garden City, NY

183 .   John Paterakis Vice Chairman, The Ecumenical Trust New York

184 .   john babetas   montreal, canada

185 . Prof. Lavinia Stan St. Francis Xavier University Canada

186 .   Igor Babich   Ukraine

187 .   Colin MacIntyre Calvary Community Church Canada

188 . Dr. Charalambos Dendrinos Royal Holloway, University of London United Kingdom

189 . ArchPriest Daniel Guenther Orthodox Church in America Saskatoon, Canada

190 .   Yelena Bolshakova   Belgium

191 . None Dale Simison None United States

192 .   Dr Chrysovalantis Kyriacou Theological School of the Church of Cyprus Cyprus

193 . V. Revd. Prof. Sergio E. Mainoldi   Milan, Italy

194 . Artist and Icon Painter Edith Mary Isabel Reyntiens Thyateira Diocese of the Greek Patrirchate Scotland

195 . Rev’d Fr. David Austin Anglican Manchester UK

196 .   Michael Berrigan Clark Editorial Staff, The Wheel USA

197 . ABD Dr. Theology Pantelis Levakos National and Kapodistrian University of Athens Greece

198 .   Mark Anthony Sweere OCA United States

199 . V. Rev. Dr. Isaac Skidmore Southern Oregon University Ashland, OR, USA

200 . The Rev. Robert Michael Pickel   Brunswick, Maine USA

201 . Dr Nikolaos Raptis Mary Raptou School SA Larissa Greece

202 . Orthodox Christian Carol Kerler   USA

203 .   Jack Darakjy Syriac Orthodox Church of Antioch USA

204 . Revd Dr Helen Paynter Centre for the Study of Bible and Violence, Bristol Baptist College UK

205 . Professor Michael Budde DePaul University Chicago, USA

206 .   Mary Werbiansky   United States

207 . Rev. Constantine Wright   Athens, GA USA

208 . Lecture in Orthodox Canon Law Vladimer Narsia Ilia State University (Georgia) Georgia

209 .   Aiad Jabbour   Germany

210 . Prof. Terence Cuneo University of Vermont US

211 .   Reader Daniel (Maximus) Nicholas Archangel Gabriel Orthodox Church (OCA) Ashland, Oregon, USA

212 . Rt Revd Dr Lynn Elizabeth Walker Orthodox Catholic Church of America New York

213 . Dr. Chrysostom Koutloumousianos Cambridge Institute for Orthodox Christian Studies Naxos, Greece

214 . Dr. Maria Calisi St. Peter’s University Jersey City, NJ, USA

215 . Mth Guram Lursmanashvili Sulkhan-Saba Orbeliani University Tbilisi

216 . V. Revd. Dr. Leonide Ebralidze Pontifical Lateran University Rome, Italy

217 . VRev. Professor Denis J. M. Bradley Bradley Georgetown University /St. Nicholas Cathedral Washington

218 . M.A, ThM Claire Koen Fordham Boston

219 .   Jacob Pederson St Gregorios Orthodox Church Spokane

220 . Journalist following religious issues Riccardo cristiano Reset doc Rome

221 . Student Steven Roberts Saint Vladimir’s Orthodox Theological School United States

222 . ΜΑ Maria Nanou University of Thessaly Volos, Greece

223 . Dr Norman Russell St Stephen’s House, University of Oxford France

224 . Just another sinner Kathleen Licoppe St-Demetrios Greek Orthodox Church Winnipeg Canada

225 . Professor, DPhil Kalin Yanakiev Sofia University „St. Kliment Ohridski“ Sofia

226 . Dr. GOCHA BARNOVI Sulkhan-Saba Orbeliani Univeristy Tbilisi, Georgia

227 . Professor of Clinical Medicine Emeritus Christopher Mathews University of California San Diego United States

228 .   Anna Pasechnik   UK

229 .   Rick Zajac   USA

230 . Father Gabriel Talley Retired Orthodox Priest USA

231 .   Ryan Klein Boston College Boston

232 .   Barbara Coker   England

233 .   Adrian Tanasescu-Vlas Fundaţia Culturală „Gândul Aprins“ Bucharest, Romania

234 . Director of Catholic Studies Michael Baxter Regis University Denver CO

235 . Dr. Raluca Arfire   Bucuresti, Romania

236 . Doctoral Student Christopher Larsen Fielding Graduate Institute Santa Barbara California USA

237 . Rt. Rev. Dr. Stephen Duncan OCCA Galveston, Texas

238 .   Diethelm Adlunger   Deutschland / NRW

239 .   James Bouse   USA

240 . Maguire University Professor of Ethics D. Stephen Long Southern Methodist University USA

241 . Assoc. Prof. (Emerita) Patricia Hardesty James Madison Univ. USA

242 . Undergraduate student of Theology Guram Papava Aristotle University of Thessaloniki Georgia

243 . Rev’d David-John Williams University of Saint Katherine and The Institute for Orthodox Christian Studies, Cambridge. San Diego

244 .   Katherina Wlasenko   Canada

245 .   Amber Schley Iragui   Portland, Oregon

246 . Dr Alexis Richard Cooper McGill University Canada

247 .   Judith Phillips   Waterford, Michigan USA

248 . PhD Candidate; Editor Giacomo Sanfilippo Trinity College, University of Toronto; Orthodoxy in Dialogue Toronto, Canada

249 . DPT Joanna Efstathiou-Dittmar   White Plains, NY, USA

250 .   Mifflin Ann Saavedra Concord International Church USA

251 . Professor of Theology Barry Harvey Baylor University USA

252 . Dr. Aram G. Sarkisian Northwestern University Evanston, IL, USA

253 . Executive Presbyter Lisa Allgood Presbytery of Cincinnati, PCUSA Cincinnati, OH

254 . PhD candidate Paraskevi Arapoglou Aristotle University of Thessaloniki Greece

255 . Dr Laura Archer   Independence, OR, USA

256 .   Andrew Taylor   USA

257 .   Bojidar Kolov University of Oslo Norway

258 . Dr Thomas Arentzen Uppsala University Sweden

259 . Pr. Răduț Seliște Marcel Romanian Orthodox Church România

260 . M. Sc. Andre Sytnyk Ukrainian Orthodox Church in Ukraine U.S.A

261 .   Daniel Lightsey Southern Methodist University Dallas, Texas, USA

262 .   Presvytera Dr. Kyriaki FitzGerald Co-founder & Exec. Director, Saint Cathrine’s Vision Sandwich, Massachusetts, U.S.A.

263 . VREV Peter Baktis Orthodox Church in America USA

264 . M.A. Daniel Heide McGill University Canada

265 .   Rev. Dr. Emanuel Chris, M.D., M.Div.   Mansfield, MA

266 . Fr. Dr. Arsenius Mikhail St. Athanasius & St. Cyril Theological School Anaheim, California, USA

267 .   Theodore Stepp   Majuro, Republic of the Marshall Islands

268 . Dr Razvan Porumb Institute for Orthodox Christian Studies Cambridge

269 .   Petra Gorisek Kiev Messianic Jewish Congregation Croatia

270 . M. Rev Lazar Puhalo OCA Dewdney, Canada

271 .   Paul Shannon   NL

272 .   Mihaela Tarpa   Paris, France

273 . Archimandrite James Babcock Eparchy or Newton Oceanside CA

274 .   David Mohler St. Paul the Apostle Orthodox Church Dayton, OH

275 . Educator Edward Stepanian Mr   USA

276 .   Soultana Gargana   Greece

277 . Rt. Rev. John F. Newbauer Orthodox-Catholic Church of America Fort Wayne, IN 46825

278 . Mr Philip Babcock Christian Church USA

279 . Professor William Cavanaugh DePaul University Chicago, USA

280 .   Kristjan Mänd   Estonia

281 .   Pauline Costianes   Westland, MI USA

282 .   Yvette Cuny   United States

283 . Professor Stamatis Vokos California Polytechnic State University San Luis Obispo, CA, USA

284 . Dr. Andrew Nosal University of San Diego San Diego, CA, USA

285 .   Aarne Lozano   USA

286 .   V Rev. Dr. Gabriel Rochelle St. Sophia Orthodox Theological Seminary; New Mexico State University New Jersey and New Mexico, USA

287 . Professor Heather Bailey University of Illinois Springfield USA

288 . Mr Daniel Li University of Exeter Exeter

289 .   Matt Salter None but Christian solidarity with good people around the world. United States

290 .   Leslie Luppino   USA

291 . Dr. Charles Tieszen Fuller Theological Seminary Austin, USA

292 . Dr Annette Bakker Children’s tumor foundation Usa

293 .   Rev. Konstantinos Sarantidis   Portland, Maine USA

294 .   Tamara Penwell   UK

295 . V. Rev Marc Dunaway Eagle River Institute Eagle River, Alaska

296 . V. Rev Marc Dunaway Eagle River Institute Eagle River, Alaska

297 . Adjunct Professorial Lecturer Eric Terzuolo American University, School of International Service Washington, DC

298 .   Paul Pasarivakis University of Laval Canada

299 .   Caitilin Kane   USA

300 .   Albert Edward Meisenbach III   USA

301 .   John Congdon Oberlin College Oberlin, Ohio, United States of America

302 .   Jeffrey Stephens   City of Durham, USA

303 .   Richard Mohr   Fountain Valley, California

304 .   Steven Fullmer   USA

305 . Rev’d Dr. Theodore Pulcini   Carlisle, PA

306 . Professor Caryl Emerson   Princeton University

307 . Presbytera Dr. Catharine Roth independent scholar United States

308 .   Nicholas Palos NYS Courts New York

309 . Very Reverend Matyas of Canada Orthodox Church of Canada Toronto

310 .   Wayne Tatusko St. Mark OCA Annandale, VA

311 .   Fr. Paul Schmidt Holy Wisdom Orthodox Church United States

312 . Rev. Dr. Stephen V. Sprinkle Brite Divinity School Fort Worth, Texas USA

313 .   C. Stoppa   Canada

314 . Dr. Scott Ables Oregon State University Portland, Oregon, USA

315 . Metropolitan EDMUND Cass Holy Cross Minastery Greenville, SC

316 . Associate Professor of Historical Theology and Christian Worship L. Edward Phillips Phillips Emory University, Candler School of Theology United States of America

317 .   Cathy Nemtsov   United States

318 . Very Reverend Joel Weir Orthodox Church in America Crawfordsville, IN

319 . Fr Dragos Herescu Institute for Orthodox Christian Studies Cambridge

320 . Rev. Andrew Wollitzer Berkeley Covenant Church Berkeley, Ca

321 . Retired professor/ independent scholar Valerie Karras   St. Louis, Missouri, USA

322 . B.Mus. Horia Vlad Guzu Guzu.ca Montreal, QC, Canada

323 .   Basil Varghese   India

324 . The Rev. Deacon James Neal Orthodox-Catholic Church of America United States

325 .   Matthew Dodrill   United States

326 . Dr. Oucèma Lionel Karam Ohio University USA/France/Lebanon

327 . Dr. Vasyl Rudeyko Ukrainian Catholic University Lviv Ukraine

328 . V. Rev. Dr. Gregory Roth Spokane Falls Community College USA

329 . Dr Tarek Mitri Saint George University Beirut. Lebanon

330 . Rev. Andrew Wollitzer Berkeley Covenant Church Berkeley, Ca, USA

331 . Dr. Maria Rybakova Nazarbayev University Kazakhstan

332 . Dr. Alison Kolosova University of Tartu Estonia

333 . Enseignant-chercheur JEROME CLER Sorbonne-Université FRANCE

334 . Ph Doctor in Foundametal Theology Claudio Monge Black Friars Istanbul

335 .   Barbara Personnaz   Montreux, Switzerland

336 . Dr James Chater   France

337 .   Kristin Rountree   USA

338 . LLM Manos Androulakakis   Heraklio Crete

339 . Rev Dr Craig de Vos   North Adelaide, Australia

340 . PhD Candidate Raul-Ovidiu Bodea KU Leuven Leuven, Belgium

341 . professor emeritus theological ethics burggraeve roger Catholic University Leuven Belgium

342 . Dr Kristian Gustafson Brunel University London United Kingdom

343 .   Sören LENZ CEC Strasbourg office France

344 . Prof. Dr. Georgi Kapriev St. Kliment Ohridski University Sofia, Bulgaria

345 . Dr. Dragos Calma University College Dublin Dublin (Ireland)

346 . Phd in Philology Magdalini Thoma Volos Academy for Theological Studies Greece

347 . Prof. Ivan Christov Sofia University Bulgaria

348 .   Alex Lockhart Archangel Gabriel Church, OCA Ashland, Oregon, USA

349 . Rev. Vassileios Argiriadis Athens, Greece

350 . Profesor Giovanna Brogi University of Milan Italy

351 . Revd Stephen Overduin Church of the Nazarene The Netherlands

352 . Ing Rothuizen Henk Founder of Rafael Netherlands Netherlands

353 . Dr. Stanislau Paulau Leibniz Institute of European History Mainz, Germany

354 . Rev. Dr. Amy Jacober   Phoenix, AZ, USA

355 . Lic. Theology Mikheil Nebieridze Catholic University of Eichstaett-Ingolstadt Tbilisi, Georgia

356 . Protopresbyter Anastasios Kousoulas St. Anna GOC Flemington, NJ, USA

357 . PhD in Philosophy Vitalii Ihnatiev Donetsk National Medical University Kropyvnytskyi_Ukraine

358 . President Lina Moukheiber Elias Moukheiber Institute for Lebanon Lebanon

359 . J.D. William Korahais   Paris, France

360 .   Dimitar Kanariev   London

361 . Graduate Diploma in Kingdom Theology, 3rd year Masters Kingdom Theology Dolores Cunniffe Westminster Theological Centre (WTC) UK

362 . Dr. Charles Herdy   Brisbane, Australia

363 .   John Andres   Canada

364 .   Ryszard Bosakowski   Poland

365 . Prof. Dr. Martin George University of Bern, Theological Faculty Switzerland

366 .   Ryszard Bosakowski   Warsaw, Poland

367 . Pastor, Scholar, Author, Podcaster Dwight A Moody, Ph D Founder and Host, The Meetinghouse St Simons Island, Georgia

368 . Dr Lukasz Nazarko Member, Commission of the Churches on International Affairs (World Council of Churches) Poland

369 .   Brandy Elliott   USA

370 . The Rev. Jeffrey Douglas ECUSA USA

371 . PH.D., Dr. Hab. Nicolas Borissoff Moscow Institute of Physics and Technology Moscow, Russia

372 . Dr Lawrence Osborn   Glasgow, Scotland

373 . Revd. Prof. Dr Marek Ławreszuk University of Bialystok, Chair of Orthodox Theology Poland

374 . Dr. George Stavros Boston University USA

375 .   Marilyn Rouvelas   Arlington, Virginia

376 . Ph.D. Andrii Bobryk   Rivne

377 . Father John Bingham OCA Canada CanadaB

378 .   Susan Gunn Maryknoll Office for Global Concerns Washington, DC, USA

379 .   Jaana Hinkkanen   New York

380 . Dr. Nic Hartmann   Iowa, USA

381 . Archpriest Zaza Tevzadze Ilia State University Tbilisi, Georgia

382 . Prof. William Evans Erskine College Due West, South Carolina, USA

383 . Dr. Antonios Kireopoulos   USA

384 . Ph.D., M.A. Bronislaw Andrzej Bartusiak freelancer Poland

385 . Rev. Aaron Rathbun Choate Rosemary Hall Connecticut, USA

386 . Rev. Dr. John Yoegel Orthodox Catholic Church of America Greenwich

387 . Dr. Laela Zwollo Tilburg School of Theology Tilburg Netherlands

388 . Co Director of the E-Quip Course in Orthodox Faith and Life The Very Reverend Archpriest Gregory Hallam   UK

389 .   Martin Olsson   North Tawton, Devon, UK

390 . Dr. Walter D. Ray Southern Illinois University Carbondale USA

391 .   Najib Coutya   United Kingdom

392 .   Диакон Иоанн (Deacon Ioann) Мыздриков (Myzdrikov)   Moscow, Russia

393 . Father Anish Varghese Jacob Malankara Orthodox Syrian Church Mumbai, India

394 . V.Rev. Dr. Robert Holet Ukrainian Orthodox Church of the USA USA

395 . Dr. Elisabeth Alexandra Diamantopoulou Université Catholique de Louvain Belgium

396 . Professor Emerita Gloria Durka Fordham U. _GSRRE Bronx, New York

397 . Dr. A Edward Siecienski Stockton University USA

398 . Reverend Michael Green OCCA United States of America

399 . Prof. Dr. John Fotopoulos Saint Mary’s College Notre Dame, IN USA

400 .   Suzanne Marie Mathieu   United States of America

401 . Bookstore Director Cynthia Siokos St Anna Greek Orthodox Church Roseville CA

402 . Reverend Gill Wells Church of England Norfolk

403 . Dr. Natalia Zajac University of Manchester United Kingdom

404 .   Jill Acree Presbyterian Church (USA) Ada, OK, USA

405 .   Peter King   United Kingdom

406 . Rev’d Fr Chrysostom MacDonnell St Dunstan’s Antiochian Orthodox Church Poole

407 . Prof. emiritus V. Rev. John Breck St Sergius Theological Institute Paris, France

408 . professor Ingeborg Gabriel University of Vienna Austria

409 .   Turini Catherine Métropole de France Sète (France)

410 . Diaconate Candidate Nicholas Mataya Mission Institute of the Eparchy of St. Nicholas USA

411 . Cand.theol, minister Church of Sweden. Reine Medelius   Mariestad Sweden

412 .   John Guentz   Cincinnati

413 . BD George Weymont St Aidan’s Orthodox Church Manchester

414 . Dean of Theology V.Rev. Fr. Dr. Roman Bozyk St. Andrew’s College in Winnipeg Winnipeg, MB. Canada

415 . Revd. Dr. Emmanuel Kahn Co-Director of the E-Quip Course in Orthodox Faith and Life, UK United Kingdom

416 .   DAVITI NEBIERIDZE   GEORGIE

417 . Dr. Petre Guran Institute for South-East European Studies Bucharest, Romania

418 . Bishop dr teol Kari Veiteberg Church of Norway Oslo

419 . Dr Talitha Cooreman-Guittin UCLille France

420 .   Mike Sauer   United States of America

421 .   Rev. Alionidas Budrius Šiauliai Dioecese LithuaniaO7CVACB

422 . Instructor Thomas Fuschetto South Texas College McAllen, Texas, USA

423 .   Lorraine Ahladas   Springfield, MA

424 .   Michael Ambrose St. Dunstan’s Antiochian Orthodox Church Poole, UK

425 . Master in philosophy and theology Salembier Pierre Jesuits Athènes

426 .   Pierre Bennigsen   Bruxelles, Belgium

427 . Professor Roman Vershynin   California, U.S.A.

428 . Dr. Triantaphyllos Ramón Pérez   Cuba

429 . Dr. Tamar Goguadze   Tbilisi, Georgia

430 . V. Rev. Dr. Stelyios Muksuris Byzantine Catholic Seminary United States

431 .   Diana Margaret Dunlap   Salem, Massachusetts, USA

432 .   Andriy Dudchenko Kyiv Orthodox Theological Academy Kyiv, Ukraine

433 . V. Rev. Archpriest Richard Cleaver   St. Thomas, US Virgin Islands

434 .   Richard Barrett   Boston, MA USA

435 . Rev. Vasileios Margiannis   Petri Greece

436 .   Douglas Sponsler   Würzburg, Germany

437 . MD Ilkka Soini   Finland

438 . Dr. Peter Potamianos Greek Orthodox Church United States

439 .   Celia Olsson Prophet Elias Parish in Devon Exeter, UK

440 .   Ekaterina Kroumova   Belgium

441 .   Maraite Serge European Union – European Commission Brussels Belgium

442 .   Rt. Rev. Anthony Edmund E. Kubiak, Jr.   Ellisville, MO USA

443 . Assistant Professor of Physics Alexander Sich Kennesaw State University Kennesaw, GA U.S.A.

444 . Prof. Vassilis Saroglou UCLouvain (Louvain-la-Neuve) Belgium

445 . Doctoral Student Preston Frasch University of Cincinnati United States

446 . Dr. Ari Koponen University of Eastern Finland Finland

447 . Ms Monica Ibrahim   Sydney, Australia.

448 .   noel dicarlo   USA

449 . Dr. Mara Livezey   Ferndale

450 . Reverend Daniel Johnson Hilmar Covenant Church Hilmar CA

451 . Dr Martin Dudley Queen’s Foundation for Ecumenical Theological Education Birmingham, U.K.

452 . Dr., Associate Professor of Practical Theology Pekka Metso University of Eastern Finland Finland

453 . Priest Leonard Herrem orthodox Church in America Canada

454 .   Dawn Helene   New York

455 . Deacon Phil Loveless OCCA United States

456 . Dr. Dmitry Biriukov   Russia

457 . Rev. Dr. Nan Alexandru Romanian Orthodox Church Munich

458 . Dr. Talvikki Ahonen University of Helsinki Finland

459 . Dean of Theology & Culture Bradley Jersak St Stephen’s University St. Stephen, Canada

460 .   Clifford Polubinsky Othodox-Catholic Church of America United States

461 . Professor of Christian Anthropology Emanuele Rimoli Seraphicum Italia

462 . Assistant Director of Music Activities & Adjunct Faculty Christine Nass Villanova University , Villanova, PA, United States of America

463 . Professeur André LOSSKY Institut de Théologie orthodoxe Saint-Serge Paris, France

464 .   Juhana Siren   Joensuu

465 . Dr Kamen Rikev Maria Curie-Sklodowska University Lublin, Poland

466 . Dr. Andrew Klager Institute for Religion, Peace and Justice (St. Stephen’s University) Canada

467 . Dr Dimitris Angelis Frear Magazine Greece

468 . PhD Lucifer Bon-Nero Norbulingka Institute Tibet

469 . Professor Stig Simeon Frøyshov University of Oslo Norway

470 . Dr. Pandora Dimanopoulou EP Brussels

471 . Vicar Andrea Delaney ELCA IL, USA

472 . Retired Teacher of Mathematics Wolodymir Katolik None Philadelphia, Pennsylvania, USA

473 .   Georgios Floros   Thessaloniki, Greece

474 .   Μαρία Χατζηαποστόλου   Ελλάδα

475 . Associate Professor Tamaz Gabisonia Ilia State University Georgia

476 .   Konstantin Sermyagin   USA

477 . Father Dimitrios Maroulis   Greece

478 . Mr. Mark POWELL, M.A. Executive Director, Cappella Romana Portland, Oregon, USA

479 . Professor Konstantinos Kornarakis National and Kapodistrian University of Athens Athens

480 . The Very Rev’d Tom Malionek Saint Paul’s Episcopal Church Kinderhook, New York

481 . Dr Olga Sevastyanova Orthodox Research Group of St. John Chrysostom Aberdeen UK

482 . Dr. Brian Volck Ecumenical Institute, St.Mary’s Seminary and University Baltimore, MD, USA

483 . Strategist/Qualitative Research Director Steven Lacey   Chichester

484 .   Sandra J Hladky   Crest Hill, IL USA

485 . Dr MSc B Kirova   Cambridge UK

486 .   Anna Likhovidova   Rome

487 . Archimandrite Savva Hamalii St. Iona’s monastery Kyiv, Ukraine

488 . Rev. Dr. (Prof. Emeritus) John D. Jones Marquette University (Philosophy); Priest, OCA. WI, USA

489 . Dr. Lewis J Patsavos Holy Cross Greek Orthodox School of Theology Brookline, MA / USA

490 . Dr Elias Habib Nasser School of Medicine, University of Wollongong Australia

491 . Reverend Rodolphe Faustin Moussinga   Cameroon (Douala) / Turkey (Istanbul)

492 .   Pieter Dykhorst Orthodox Peace Fellowship and In Communion USA

493 .   Chloé Taylor   UK

494 .   Fr. Basil Bush Formerly of University of Vienna Austria

495 .   Joana Tasi   USA

496 . Bachelor of Arts Tatiana Vystavkina N/a UK

497 . V. Rev. Vasyl Sendeha UOC of USA United States

498 . Dr Theodora Panella Katholieke Universiteit Leuven Belgium

499 .   Reverend Julian M Reese InterVarsity Christian Fellowship/USA Knoxville, Tennessee

500 .   Seraphim Alton Honeywell Orthodox Parish of the Annunciation in Oxford United Kingdom

501 .   Filipe Zomkowski Ucranian Orthodox Brazil

502 . Dr. Scott Easton Boston College Chestnut Hill, MA

503 . Presiding Priest Rev. Dr. Harry Pappas Archangels Greek Orthodox Church Stamford, CT

504 . Rev. Dr. R. Guy Erwin President of the United Lutheran Seminary (ELCA) Philadelphia & Gettysburg, PA, USA

505 . Revd. Fr. Matthew Francis Holy Apostles Orthodox Church, (OCA) Archdiocese of Canada Canada

506 .   Rev. Philip Maikkula   Chicago

507 . Rev. Mark Gazin, CSB, BA, M.Div., MA, JCL Regional Marriage Tribunal Vancouver, Canada

508 . Rev Andrew Applegate St. Aidan Orthodox Church Cranbrook BC Canada

509 . Dr George Domazetis La Trobe University Australia

510 . A sinner Anna Korsun St. Michael’s & St. George’s Ukrainian Orthodox Church Saint Paul

511 .   Janet Pedersen   Llano, Texas

512 . Professor and Assistant Dean of Global Programs Thomas M. Crea Boston College Chestnut Hill, MA USA

513 . Dr. Catherine Mardon Order of St. Sylvester Canada

514 .   Elisangela Maceda   Londrina – Brazil

515 . Rev. Dr. Timothy Hallman YMCA & Church of the United Brethren in Christ Fort Wayne, Indiana, USA

516 .   Alexander Drach   Cincinnati

517 . Doctoral candidate Lance Green University of St Andrews USA

518 .   Alex Turchak   LAND O LAKES, FL, USA

519 .   Elena J. Drach   United States

520 . Dr. Norris Friesen Huntington University, retired Huntington, IN USA

521 .   Warren Schmidt   Canada

522 . Rev. Assoc. Prof. Jason Goroncy University of Divinity Australia

523 . Author Fr John Oliver Theophany Academy Murfreesboro, Tennessee, USA

524 . M.A. Seraphim Winslow Orthodox Church of America PINE GROVE

525 . Dr. Khegan Delport Stellebosch University South Africa

526 .   Joshua Roach   San Diego

527 . MSc Phys. Cosmin Vatra   Romania

528 . PhD Student Jeremy Chen Fuller Seminary, Intercultural Studies Philadelphia, PA, USA

529 .   katherin george golitzen orthodox church in america istanbul, turkeyand oakland, ca

530 . Revd Stefan Fraiman Orthodox Church of Estonia Tartu 531 . The Reverend Josefina Beecher The Episcopal Diocese of Olympia USA

Print Friendly, PDF & Email

About author

Rate this publication

Did you find this essay interesting?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Be the first to rate this essay.

Share this publication