Category Archives: Uncategorized

ЖИВИ БОГОЯВЛЕНИЯ: КРЪЩЕНИЕТО НА ХРИСТОС И ОБНОВЛЕНИЕТО НА СЪТВОРЕНИЕТО

От неговото високо преподобие д-р Филип ЛеМастърс (Philip LeMasters)

На този велик празник на Богоявлението, празнуваме кръщението на Христос, когато Светият Дух слезе върху Него в телесен образ като гълъб и в същото време се чу гласът на Бог-Отец от небето, разпознавайки Го като свой Син. Богоявлението разкрива, че Спасителят, Който се намира на реката Йордан е едно от трите Лица на Светата Троица, Той е Богочовекът, който идва да освети тъмния свят. Той се кръщава за да възстанови човека и сътворението в древната им слава.

За съжаление, нашите прародители Адам и Ева са се отклонили от своето високо призвание и са решили да влизат в света на тлението и смъртта, който ние познаваме много добре. След като са пренебрегнали Божията заповед и дойде време да напуснат рая, Бог направи за тях кожени дрехи, с които ги облече (Битие 3:21). Тяхната голота показва, че те са отхвърлили призванието си да станат богове по благодат. Лишени от първоначалната си слава, плътта им стана смъртна и те са превърнали в роби на страстите и смъртта. Тварите се покориха на суетата (Рим. 8:20) заради тях.

Continue reading

ВЕЛИКОТО СБЛИЖАВАНЕ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Джон Фотопулос (John Fotopoulos)

Този декември имаше много вълнение относно астрономическия феномен, известен като великото сближаване. Това велико сближаване, известно още и като планетарно сближаване представлява изравняване на Юпитер и Сатурн със Земята, и може да се види в нощното небе. Последният път когато такова явление се е появило е било преди около 8 века. Въпреки това тази година в продължжение на няколко дена от 21-и декември (време на зимното слънцестоене), тези две планети се подредиха толкова близо, че биха могли да се появят като една точка на ярка светлина в нощното небе. Тъй като тази година великото сближаване явява се близо до Рождество Христово, някои са го нарекли „витлеемска звезда“.

Всеки, който познава разказите за Рождество Христово, знае, че звездата е довела някои влъхви до младенеца Иисус— подробностите на този разказ се намират само в Евангелието от Матей (Мт. 2:1-12 срв. Лк. 2:1-21). Дали тази звезда, която се появи при раждането на Иисус, имала връзка с великото сближаване, или е било някакво друго астрономическо явление като например свръхнова или комета?  По-внимателният поглед към разказа за раждането на Иисус показва, че звездата, която влъхвите са видели не може лесно да се идентифицира с някакво природно явление. Първо, влъхвите идват от изтока (Мт. 2:1), и заминават за Йерусалим , след като са видели звездата в небето, с целта да намерят „родилият се Цар Иудейски“ (Мт. 2:2). Освен това, същата звезда ги води от Йерусалим до Витлеем и „се спря на мястото, дето беше Младенецът“ (Мт. 2:9-11).

Continue reading

КУЛТУРНИТЕ ВОЙНИ НЯМАТ ОБЩО С НАС

Архимандрит Кирил Говорун (Cyril Hovorun)

Американското общество е толкова поляризирано, че състоянието започва да прилича на студена гражданска война. Съществува и друго наименование за тази война: културна война, което е буквален превод на немския Kulturkampf. Културните войни не са обикновени войнии и не са свързани с културата. Те представляват идеологически сблъсъци.

Идеологиите са секуларни конструкции. Те се появяват през времето на Европейското Просвещение като заместители на това, което създателите им смятат за заблуден религиозен мироглед. По ирония на съдбата тези идеологии не са повлияели само секуларните общества, а също и християнските църкви, въпреки предполагаемата несъвместимостта им с тях. Епископи, свещеници и богослови твърде често участват в тези културни войни и се намесват в идеологически битки.

Continue reading

ЛИЧНОСТТА КАТО ГЛОКАЛНО (ГЛОБАЛНО И ЛОКАЛНО) ГРАЖДАНСТВО. ХРИСТИЯНСКИТЕ КОРЕНИ НА ПОНЯТИЕТО „ЛИЧНОСТ“ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА МИГРАНТСКАТА КРИЗА.
ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВЕН ПОЛИТИКО-ТЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗМИСЪЛ

От Николаос Аспрулис

В средата на доминиращия процес на глобализацията, който се проявява в различни области на живота (икономика, политика, нови начини за комуникация, технологии или нови опасности като тероризъм, екологични катастрофи и непрекъсната разпокъсаност на света) продължава да се води спорът около значението и съдържанието на понятието „глобално гражданство“. Въпреки че понятието се произхожда от историята на философията (напр. Диоген Синопски, стоицизъм) и е свързан с различни сродни думи („гражданин на света“, „космополит“, и др.), които дават нюанси на значението му, определението на глобалното гражданство все още се обсъжда и доста често се среща с подозрение или скептицизъм, считано нещо като „метафора“, която няма връзка с действителността. Освен това, макар че се счита за непоследователен, тъй като се изисква някакъв хомогенен глобален политически ред за да има истински смисъл; глобализацита, променяйки самия контекст на политическите действия, уловията и параметрите на човешкия живот, води до ново разбиране за гражданството, което се стреми да преодолее определени национални или културни връзки. Въз основна на присъщата тенденция на глобализацията, доброволно или неволно, да откъсва връзките на гражданите с територията и историята им, тя предлага на съвременния гражданин свобода от определено място, подчертавайки основната нужда за взаимозависимост между хората по целия свят, обаче без да изобличава значението на местните и националните идентичности. Понятието на глобалното гражданство се появява като стремеж, поне първоначално, за да се намери подходящото равновесие между глобалната общност и определена нация, между глобалното и местното, между универсалното и частното, между човечеството като цяло и индивидуалните човешки същества – макар и това да не се извършва винаги, тъй като глобализацията понякога придава второстепенно значение на конкретната идентичност.

Като се има предвид това схващане, какво може да допринесе източноправославното Християнство?

Continue reading