Θεολογία

Η Ανάσταση του Χριστού και η Νίκη της Ζωής

Δημοσιεύθηκε στις: 15 Μαΐου, 2024
15 views
Αξιολόγηση αναγνωστών:
0
(0)
Reading Time: 4 minutes
Διαθέσιμο επίσης στα: English | Русский
Resurrection

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Με έναν βαθύτατα απλό και σύντομο τρόπο ο χαιρετισμός «Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!» εμπεριέχει ολόκληρο το μήνυμα της χριστιανικής πίστης. Ασφαλώς ο Απόστολος Παύλος είχε εκφράσει το ίδιο γράφοντας: «εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, κενὸν ἄρα [καὶ] τὸ κήρυγμα ἡμῶν, κενὴ καὶ ἡ πίστις ὑμῶν·» (1 Κορ. 15: 14). Αυτή η γεμάτη χαρά εορτή των εορτών, όπως θεωρείται στην Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν αποτελεί μόνο την διακήρυση ότι  ο Χριστός αναστήθηκε για να ζήσει και να βασιλεύσει αιώνια καθώς «θανάτῳ θάνατον πατήσας»· αλλά είναι, επίσης, το θεμέλιο της ελπίδας και της χαράς για το σύμπαν ολάκερο, δεδομένου ότι και λάβαμε κι εμείς το δώρο της αιώνιας ζωής και αθανασίας.

Πράγματι, είναι τόσο κεντρικής σημασίας το Πασχάλιο γεγονός στην ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, ώστε η εβδομάδα που ακολουθεί το Πάσχα ονομάζεται «Λαμπρή» ή «Διακαινήσιμος» και νοείται ως μία ημέρα, ένας συνεχής πασχαλινός εορτασμός.  Επομένως, εμείς οι Χριστιανοί καλούμαστε να προσφέρουμε από κοινού μαρτυρία για την αναστάσιμη χαρά «ἵνα ὁ κόσμος πιστεύῃ» (Ιω. 17:21). Σε έναν κόσμο που η διάσταση του χρόνου κυριαρχεί και επομένως υπάρχει θάνατος, το σπουδαιότερο μήνυμα που μπορεί να προσφέρει κάποιος είναι μια ζωή δίχως τέλος. Σε ένα κήρυγμα του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, το οποίο αναγιγνώσκεται σε όλες τις Ορθόδοξες εκκλησίες τη νύχτα της Πασχαλινής Θείας Λειτουργίας επισημαίνεται το εξής: «κανείς δεν χρειάζεται να φοβάται τον θάνατο- ο θάνατος του Σωτήρα μας μας έχει απελευθερώσει από αυτόν».

Σε αυτήν την εορταστική ατμόσφαιρα της πασχαλινής χαράς, ας αναλογιστούμε ως Χριστιανοί ότι πρέπει να συνεχίσουμε να διακηρύσσουμε την ακλόνητη πίστη μας ότι η δύναμη του θανάτου έχει αφανιστεί ολοσχερώς και πως το δώρο της ζωής, σε όλη του την πληρότητα βασιλεύει πλέον νικηφόρα. Αυτά είναι τα «καλά νέα» της νίκης του Χριστού επί του θανάτου, καθώς και η είσοδός μας στην αιωνιότητα, οποιαδήποτε διαφορετική πεποίθηση ενέχει τον κίνδυνο μετατροπής του Χριστιανισμού σε μια απλή φιλοσοφία ή ηθική διδασκαλία. Το κυριότερο είναι ότι αυτό το χαρμόσυνο και ζωογόνο μήνυμα του Πάσχα δεν αφορά μονάχα όλους τους χριστιανούς πιστούς στον κόσμο αλλά και ολάκερη τη δημιουργία. Οι πάντες καλούνται να απολαύσουν την λαμπρή εορτή και να συμμετέχουν στα χαρίσματα που με αφθονία προσφέρονται από το οικουμενικό τούτο μήνυμα ζωής και φωτός– δώρα ευφροσύνης και αγαλλίασης, ελπίδας και συμφιλίωσης. Αναμφίβολα, οι πάντες καλούνται να προσέλθουν και να λάβουν το πλήρες φωτός δώρο της ζωής που τόσο γενναιόδωρα χάρισε ο Χριστός το πρωί του Πάσχα.

Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό το δώρο της ζωής που μας προσφέρει ο Αναστημένος μας Κύριος, δεν είναι η συνηθισμένη ζωή όπως την γνωρίζουμε στη βιολογική της διάσταση. Αντίθετα, πρόκειται για μια ζωή που μας απελευθερώνει από το φόβο του θανάτου και υπερβαίνει τον χρόνο παραμονής μας στη γη– μια ζωή που δεν μας εγκαταλείπει στον τάφο αλλά μας εισάγει στη Βασιλεία του Χριστού δηλαδή πέρα απ’ τον θάνατο. Κατά τη διάρκεια αυτής της αναστάσιμης περιόδου, ας αναλογιστούμε ότι ο Σωτήρας μας νικάει τον θάνατο, υπομένοντάς τον και κατ’ αυτόν τον τρόπο καθίσταται «ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων» (Α΄ Κορ. 15:20).

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η εορτή του Πάσχα μας υπενθυμίζει αδήριτα ότι ο ουρανός και η γη κοινωνούν μεταξύ τους. Το εν λόγω οικουμενικό μήνυμα προβάλλει τη στενή και διαρκή ενότητα μεταξύ δύο ριζικά διαφορετικών πραγματικοτήτων: του κτιστού κόσμου και του άκτιστου Θεού. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, σε όλες τις Ορθόδοξες εκκλησίες, η Ωραία Πύλη παραμένει ανοιχτή, καθώς η απερίσπαστη θέα της Αγίας Τράπεζας συμβολίζει τον ανοιχτό και άδειο τάφο του Χριστού, καθώς και το παραπέτασμα του ναού, το οποίο «ἐσχίσθη ἀπ’ ἄνωθεν ἕως κάτω εἰς δύο», όπως αναφέρεται στο Ευαγγέλιο (Μτ. 27:51).

Την ημέρα του Πάσχα, οι πύλες του Παραδείσου ανοίγονται μπροστά μας και το φως του Παραδείσου διαπερνά ολάκερο το σύμπαν, αγιάζοντας όλα όσα συναντά στο διάβα του. Γι’ αυτό το λόγο η Ορθόδοξη Εκκλησία διακηρύσσει πανηγυρικά σε έναν από τους ύμνους τη νύχτα του Πάσχα: «νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια». Το φως αυτό δεν είναι άλλο από την παρουσία του αναστημένου Χριστού αναμεσά μας, του Χριστού που είναι «τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν ὃ φωτίζει πάντα» (Ιω. 1:9)., τουτέστιν η άφθαρτη χαρά της αιωνιότητάς μας.

Αυτό που απομένει σε εμάς είναι πράξουμε όπως αναφέρεται σε έναν από τους ύμνους της Τελετής της Αναστάσεως: «Προσέλθωμεν λαμπαδηφόροι, τῷ προϊόντι Χριστῷ ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς νυμφίῳ, καὶ συνεορτάσωμεν ταῖς φιλεόρτοις τάξεσι, Πάσχα Θεοῦ τὸ σωτήριον». Πράγματι, ενωμένοι μαζί με τον Χριστό, ας υποδεχθούμε το άφθαρτό Του φως με όλη μας την καρδιά και το είναι. Ας χαρούμε με το φως της Ανάστασης και ας μοιραστούμε τη λαμπρή πασχαλινή χαρά με όλους γύρω μας μέσω της μαρτυρίας μας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα υποδεχθούμε το λαμπρό και απαστράπτον Φως που θα μεταμορφώσει ριζικά την αδύναμή μας ύπαρξη και θα μας ανυψώσει στην αιώνια ζωή για να μας ενώσει όλους μαζί ως ένα.

Οφείλουμε να κλείσουμε με τον ακόλουθο αναστάσιμο ύμνο που μας υπενθυμίζει ότι εν μέσω των πολλών προβλημάτων της ζωής, το δώρο του άσβεστου φωτός του Χριστού εισέρχεται τώρα στην ανθρώπινη ιστορία προσφέροντας γαλήνη και παρηγοριά, καθώς μας αποκαλύπτει τη βεβαιότητα ότι Εκείνος μας αγαπάει και έχει δεσμευτεί να παραμείνει στο πλευρό μας για πάντα, δείχνοντας το δρόμο προς την ζωή και την αγάπη εν αφθονία, δηλαδή την αιωνιότητα.

῍Ω θείας, ὢ φίλης, ὢ γλυκυτάτης σου φωνῆς· μεθ᾽ἡμῶν ἀψευδῶς γάρ, ἐπηγγείλω ἔσεσθαι, μέχρι τερμάτων αἰῶνος Χριστε· ἣν οἱ πιστοί, ἄγκυραν ἐλπίδος, κατέχοντες ἀγαλλόμεθα.

Χριστός Ἀνέστη!

Print Friendly, PDF & Email

As you’ve reached the conclusion of the article, we have a humble request. The preparation and publication of this article were made possible, in part, by the support of our readers. Even the smallest monthly donation contributes to empowering our editorial team to produce valuable content. Your support is truly significant to us. If you appreciate our work, consider making a donation – every contribution matters. Thank you for being a vital part of our community.

To ιστολόγιο Δημόσια Ορθοδοξία (Public Orthodoxy) επιδιώκει να προωθήσει συζήτηση και συνδιάλεξη, παρέχοντας ένα φόρουμ για διαφορετικές απόψεις σε σχέση με σύγχρονα ζητήματα που αφορούν τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό. Οι απόψεις που εκφράζονται σ’ αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά του συγγραφέως και δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις των εκδοτών,των μεταφραστών, ή του Κέντρου Ορθοδόξων Χριστιανικών Σπουδών.

Σχετικά με τον συγγραφέα

  • Φίλιππος Καριατλής

    Φίλιππος Καριατλής

    Βοηθό κοσμήτορα και Αναπληρωτή Καθηγητή του Ελληνορθόδοξου Θεολογικού Κολλεγίου του Αγίου Ανδρέα

    Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Θεολογίας Φίλιππος Καριατλής είναι βοηθός κοσμήτορας στο Ελληνορθόδοξο Κολλέγιο του Αγίου Ανδρέα.  Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές στο ίδιο Κολλέγιο και αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϋ με πτυχίο στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ειδίκευση στα Νέα Ελληνικά. Έλ...

    Διαβάστε το πλήρες βιογραφικό του συγγραφέα και δείτε τα υπόλοιπα άρθρα του.

Have something on your mind?

Thanks for reading this article! If you feel that you ready to join the discussion, we welcome high-caliber unsolicited submissions. Essays may cover any topic relevant to our credo – Bridging the Ecclesial, the Academic, and the Political. Follow the link below to check our guidlines and submit your essay.

Proceed to submission page

Αξιολογήστε αυτήν τη δημοσίευση

Σας φάνηκε ενδιαφέρον αυτό το άρθρο;

Κάντε κλικ στα αστεράκια για να το αξιολογήσετε!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Γίνετε ο πρώτος/η που θα αξιολογήσει αυτό το άρθρο.

Μοιραστείτε αυτήν την δημοσίευση

Αποποίηση ευθυνών

Public Orthodoxy seeks to promote conversation by providing a forum for diverse perspectives on contemporary issues related to Orthodox Christianity. The positions expressed in the articles on this website are solely the author’s and do not necessarily represent the views of the editors or the Orthodox Christian Studies Center.

Σχετικά με το έργο

Μια Δημοσίευση του Κέντρου Ορθόδοξων Χριστιανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Φόρντχαμ