Δύο λαοί που διακονούν τον Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ