Γράμμα στη Ρωσία: Είναι σημαντικό να βρούμε ομονοούντες