ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΩΓΜΩΝ