• Ντανιέλ Γκαλάτζα

    Ντανιέλ Γκαλάτζα

Latest by author

Receiving communion with a spoon
Εκκλησιαστική Ιστορία

“Μνήσθητι, Κύριε …”: Η Λειτουργία, η Ιστορία και η «λαβίδα» της Θείας Μετάληψης σε μια εποχή πανδημίας

Τους τελευταίους μήνες, οι εκκλησιαστικές αρχές αναζητούν ιστορικά παραδείγματα που να υποδεικνύουν τρόπους να συνεχιστεί η διακονία των πιστών και να διατηρηθεί η λατρεία στις εκκλησίες, μέσα σε μια εποχή παγκόσμιας πανδημίας· επειδή, όπως έχουν επισημάνει και άλλοι, το κλείσιμο των χώρων λατρείας και η διακοπή της πραγματοποίησης των Λειτουργιών δεν αποτελεί επιλογή για την...
Διαθέσιμο επίσης στα: English | Русский

No more posts found for the author