Από τις ομολογίες πίστης στη θέωση
Τι μου δίδαξε η Ορθοδοξία για μια ζωή μεταμόρφωσης