Η Διδασκαλία της Ορθόδοξης Ηθικής σε μια Προτεσταντική Θεολογική ΣχολήΣκέψεις επί του κειμένου Ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς