ΜΙΑ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ «ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΖΩΗΣ»