Ορθόδοξη ταυτότητα και «επιθετικός φιλελευθερισμός»: μη θεολογικές όψεις μιας αντιπαράθεσης