• π. Εμμανουήλ Κλάψις

    π. Εμμανουήλ Κλάψις

Latest by author

church
Εκκλησιολογία

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία διατηρεί εγκάρδιες σχέσεις με τις υπόλοιπες χριστιανικές εκκλησίες και κοινότητες, ενώ συμμετέχει σε κοινές προσπάθειες μαζί τους για την αποκατάσταση της ενότητας ενώπιων όλων των ανθρώπων του Θεού. Παρόλο που οι περισσότεροι από τους Ορθόδοξους πιστούς θεωρούν ότι η συμμετοχή της Εκκλησίας σ’ αυτή την κοινή προσπάθεια για ενότητα καθοδηγείται από...
Διαθέσιμο επίσης στα: Српски | English | Русский | български

More posts by the author

Θρησκεία και Πολιτική

Η πρόκληση της Χριστιανικής Μαρτυρίας στην πολιτική σφαίρα

Ο αμερικανικός λαός είναι βαθιά διχασμένος και πολωμένος όσον αφορά τις πολιτικές κατευθύνσεις και επιλογές του. Ο διχασμός και η πόλωση στην αμερικανική πολιτική... Read more.
Διαθέσιμο επίσης στα: български | English
Δημόσια ζωή, Οικουμενικές και Διαθρησκειακές Σχέσεις

Η διαθρησκειακή κοινότητα και η κρίση της φυλετικής αδικίας και ανισότητας

Στις 4 Ιουνίου, οι ηγεσίες τεσσάρων θρησκευτικών οργανώσεων των «Θρησκειών υπέρ της Ειρήνης – Η.Π.Α.» (Religions for Peace – U.S.A.), της «Βουλής των Θρησκειών του Κόσμου» (Pa... Read more.
Διαθέσιμο επίσης στα: English