Δεν είμαστε σε πόλεμο· είμαστε υπό φροντίδα
Αναζητώντας νέες λέξεις για το σήμερα