Να λέμε την αλήθεια: δεν πρέπει να καλλιεργούμε την απατηλή Ιστορία