Η Εκκλησία ανταμώνει στον Βόλο
Οι εντυπώσεις ενός μη-ακαδημαϊκού για το 2ο Μεγάλο Συνέδριο της IOTA