Η ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΜΑΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ