• Φίλιππος Ζυμάρης

    Φίλιππος Ζυμάρης

Latest by author

Δημόσια ζωή

Η Προς Εφεσίους Επιστολή 5:20-33 ως Αποστολική Περικοπή του Ιερού Μυστηρίου του Γάμου: Κατάλληλη ή Προβληματική;

Στη σύγχρονη εποχή έχει αμφισβητηθεί η καταλληλόλητα της καθιερωμένης αποστολικής περικοπής της τελετής του μυστηρίου του γάμου  (Προς Εφεσίους 5:20-33). Πώς αντιλαμβάνεται από τους σύγχρονους ακροατές αυτή η περικοπή, και τι γνώμη προφέρει για τις συζυγικές σχέσεις; Σε ένα βασικό επίπεδο το καθιερωμένο αυτό εδάφιο μπορεί να κατανοηθεί μέσα στο πλαίσιο οικιακών κανόνων ειδικά προσαρμοσμένων...
Διαθέσιμο επίσης στα: English | Русский

No more posts found for the author