Η Απεριόριστη Ελπίδα του Επισκόπου Σαμουήλ (1920-1981)