Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία εκτός Ρωσίας (ROCOR) και οι Δυτικές Αξίες