Πορευόμενοι μαζί σε δύσκολους καιρούς
Ο «λυπηρός» μικρόκοσμος του Ναού του Παναγίου Τάφου