Ασθένεια, κοινότητα και θλίψη στην εποχή του Covid-19