Η Αποκάλυψη και η σοφία που επέρχεται από τα ψυχικά τραύματα