Οικουμενικές και Διαθρησκειακές Σχέσεις

Publications: 26

Η διαθρησκειακή κοινότητα και η κρίση της φυλετικής αδικίας και ανισότητας
Δημόσια ζωή, Οικουμενικές και Διαθρησκειακές Σχέσεις

Η διαθρησκειακή κοινότητα και η κρίση της φυλετικής αδικίας και ανισότητας

Στις 4 Ιουνίου, οι ηγεσίες τεσσάρων θρησκευτικών οργανώσεων των «Θρησκειών υπέρ της Ειρήνης – Η.Π.Α.» (Religions for Peace – U.S.A.), της «Βουλής των Θρησκειών του Κόσμου» (Parliament of World Religions, PοWR), της «Πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Θρησκειών» (United Religions Initiative, URI) και του «Διαθρησκειακού Κέντρου της Νέας Υόρκης» (Interfaith Center of New York, ICNY)– εξέδωσαν μια…

Continue reading
Η Καθολική αποικιοκρατία και οι άγαμοι υποτελείς
Εκκλησιολογία, Οικουμενικές και Διαθρησκειακές Σχέσεις

Η Καθολική αποικιοκρατία και οι άγαμοι υποτελείς

Κάνοντας έρευνα για το βιβλίο μου Όλα τα κρυμμένα θα αποκαλυφθούν: Ξεκαθαρίζοντας την Εκκλησία από τις καταχρήσεις σεξουαλικότητας και εξουσίας, που περιλαμβάνει εκτεταμένες συζητήσεις για τις εκκλησιαστικές δομές των Ορθοδόξων και των Αγγλικανών, έπεσα πάνω σε μια περίεργη ποσότητα γραμμάτων και νομοθετικών εγγράφων Αγγλικανών ανθρώπων της εκκλησίας από την πατρίδα μου, τον Καναδά, την εποχή…

Continue reading
1 3 4 5
Αποποίηση ευθυνών

Public Orthodoxy seeks to promote conversation by providing a forum for diverse perspectives on contemporary issues related to Orthodox Christianity. The positions expressed in the articles on this website are solely the author’s and do not necessarily represent the views of the editors or the Orthodox Christian Studies Center.

Σχετικά με το έργο

Μια Δημοσίευση του Κέντρου Ορθόδοξων Χριστιανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Φόρντχαμ